news-details
05-08-2020
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 (ภาคเหนือ) จำนวน 46 โรงเรียน มูลค่า 200,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล