ข่าวสาร-กิจกรรม

07-04-2020
ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือนลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน ธนาคารฯ จัดให้ทันที เริ่ม 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย.63
07-04-2020
วิริยะประกันภัย ลดเสี่ยงโควิด-19!เลื่อนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 63
07-04-2020
วิริยะประกันภัยให้ความมั่นใจผู้เอาประกันเกิดเหตุช่วง”เคอร์ฟิวส์”เคลมสินไหมได้ปรกติ
07-04-2020
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS และโรงพยาบาลพระราม 9 ให้บริการรูปแบบใหม่  “Telemedicine”
07-04-2020
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก”
07-04-2020
วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่