ข่าวสาร-กิจกรรม

21 Oct 19
คปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท
21 Oct 19
ครั้งแรกของไทย “ทิพยประกันภัย” ผนึกกำลัง “จีเอเบิล” สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่
20 Oct 19
ปฐมฤกษ์ คปภ. คลอดประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกเพื่อคุ้มครองประชาชนจากภัยไข้เลือดออกครบวงจร