ข่าวสาร-กิจกรรม

21 Feb 20
คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางาน  และพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ ดูการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
21 Feb 20
เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ กรณีติดเชื้อและ/หรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019