ข่าวสาร-กิจกรรม

20 Feb 20
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
20 Feb 20
ห่วงฝุ่น PM 2.5 กระทบชีวิตในโรงเรียน ชาร์ปไทย จับมือ ม.สวนดุสิต ร่วมเยียวยาเยาวชน ปลุกความตระหนัก เรียกร้องสิทธิหายใจ…ที่หายไป
20 Feb 20
เมดิเซเลส จัดค่ำคืนแห่งความสำเร็จ “Sharing Your Happiness” สร้างโมเม้นต์ความสุขบทใหม่ แทนคำขอบคุณถึงผู้สนับสนุน
20 Feb 20
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” สนามแรก ณ สนามสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์